Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Wolontariat w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

W naszej szkole od kilku lat prężnie działa Szkolne Koło Wolontariatu. Istotą tej działalności jest promowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, uwrażliwiających ich na potrzeby innych ludzi. Przynależność do koła jest oczywiście dobrowolna. Sprawy organizacyjne i realizacja różnych projektów i akcji znajdują się w ręku kilku osób – zarządu Koła, w którym pracują uczniowie starszych klas, ale wszystkie akcje prowadzone są z pomocą uczniów całej szkoły, wśród wszystkich uczniów.
Efekty naszej pracy, mam nadzieję, doceniają ci, którym staramy się pomagać, o których pamiętamy przy różnych okazjach.
Systematycznie, od kilku lat przygotowujemy paczki świąteczne (na święta Bożego Narodzenia i Wielkanocne) dla weteranów II wojny światowej – Powstańców Warszawskich.
Nie zapominamy również o podopiecznych hospicjum Świętego Krzyża. Otrzymują od nas upominki świąteczne, odzież zimową, bieliznę, kosmetyki, a samo Hospicjum – środki czystości.
Świąteczne paczki przygotowujemy też dla dzieci z Rodzinnego Domu Dziecka w Wielkiej Wsi i Domu Dziecka w Rożnowie na Podkarpaciu. O tych skrzywdzonych przez los dzieciach pamiętamy nie tylko przy okazji świąt, ale także Dnia Dziecka. Wysłaliśmy już kilka paczek z zabawkami, maskotkami, ubrankami, kosmetykami i dziecięcą żywnością.
Pamiętamy i o naszych lokalnych potrzebujących. We współpracy z Urzędem Dzielnicy Włochy i Caritas przy parafii Św. Franciszka z Asyżu obdarowaliśmy seniorów świątecznymi paczkami żywnościowymi.
Co roku prowadzimy akcje pomocowe dla zwierząt ze schroniska w Józefowie. Uczniowie zawożą suchą i mokrą karmę, koce, akcesoria dla zwierząt.
Reagujemy również wtedy, kiedy pojawiają się nagłe potrzeby. Tak było, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Odpowiedzieliśmy na potrzebę chwili i w ramach akcji Urzędu Dzielnicy udzieliliśmy realnego wsparcia w postaci żywności, środków czystości, wody, kosmetyków, pieluch dla dzieci.
Zaangażowanie całej społeczności szkolnej daje efekty, z których jesteśmy dumni. Zdajemy sobie sprawę, że za udziałem uczniów w tego typu działalności stoją również ich rodzice. Dobra wola, dobre serce, empatia, wrażliwość na krzywdę, chęć niesienia pomocy, podzielenia się z innymi – tym nasi uczniowie i ich rodzice wykazują się zawsze, kiedy jest taka potrzeba, kiedy prosimy o wsparcie.

Działamy i zamierzamy tę działalność w miarę możliwości kontynuować.

Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu
Beata Piekarska

Skip to content