Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Biblioteka

LIST DO RODZICÓW

Szanowni Państwo!

Mamy przyjemność poinformować, że Biblioteka Zespołu Szkół im. Narwiku przystąpiła w roku 2025 do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 MEN.

Cel programu jest nam, bibliotekarzom, szczególnie bliski. Od wielu lat obserwujemy spadek czytelnictwa w naszej szkole. W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły wypożyczyli 743 książki, co stanowi 1,5 książki na ucznia! Były klasy, które w ciągu całego roku nie  przeczytały żadnej książki…

Na pewno zgodzą się Państwo, że czytanie to nawyk, na który wpływ ma nie tylko szkoła, ale przede wszystkim dom rodzinny. To tam ma miejsce pierwszy kontakt dziecka z książką. Nauka w szkole to kolejny etap, w którym możemy utrwalać u uczniów zamiłowanie do czytania. Dzięki rozbudzonej dziś przyjemności czytania nasze dzieci będą mogły rozważniej i bardziej odpowiedzialnie kształtować swoją przyszłość, a polska szkoła będzie wychowywała kompetentnych uczestników kultury, a nie biernych konsumentów informacji i wrażeń.
Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne i kojarzyły się z przyjemnością może udać się tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. 

Czytanie rozwija sferę poznawczo – intelektualną, buduje przekonania moralno – społeczne, rozwija pamięć i wyobraźnię, zapewnia zdrowy rozwój emocjonalny oraz zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputerów i telefonów.

Czytanie

  • poprawia pamięć
  • ćwiczy mózg
  • uczy wyrażania emocji
  • dostarcza wiedzy, ułatwia naukę
  • utrwala zasady ortografii, wzbogaca słownictwo, uczy dobrego stylu
  • rozwija emocjonalnie
  • poprawia koncentrację
  • rozwija umiejętności komunikacyjne.

Aby przystąpić do programu i przygotować listę zakupów, przeprowadziłyśmy ankietę zainteresowań czytelniczych. Nawiązałyśmy współpracę z Biblioteką Publiczną dzielnicy Włochy oraz doradcą metodycznym do spraw czytelnictwa. Powstał spis książek, które – po konsultacji z Samorządem Szkolnym i Radą Rodziców – zostały zakupione do biblioteki. Nasze zbiory wzbogaciły się o lektury szkolne, nowości o różnorodnej tematyce, dostępne już do wypożyczenia.

Niezależnie od warunków, jakie stawia nam NPRCz, kontynuowaliśmy w naszej szkole w roku szkolnym 2023/24 różne akcje czytelnicze, np. „Cała Gładka czyta” (czytanie przez uczniów na godzinach wychowawczych fragmentów ich ulubionych książek). W ramach tzw. „bookcrossingu” zachęcamy młodzież do dzielenia się przeczytanymi i niepotrzebnymi książkami poprzez specjalne pudełko na szkolnym korytarzu. Zorganizowałyśmy Szkolny Konkurs Recytatorsko-Filmowy na film, zawierający recytację wiersza wybranego poety.
Zakupiłyśmy dwie gabloty ścienne oraz 5 regałów bibliotecznych dwustronnych.

Proces modernizacji biblioteki nie byłby możliwy bez pomocy (fizycznej i informatycznej) uczniów z klasy 3 TI, którym serdecznie dziękujemy!

Anna Karpińska
Katarzyna Kwiatkowska
Biblioteka szkolna ZSBN

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO – FILMOWY

Jury Szkolnego Konkursu Recytatorsko – Filmowego w składzie:

Beata Rząca
Katarzyna Kwiatkowska
Anna Karpińska
Grzegorz Piesiewicz

dziękując za udział wszystkim uczestnikom
z klas 1 Ta, 1 TD, 1 Ti, 1 TC, 1 La, 3 La, 3 Td, 3 Ti, 3 TC,
postanowiło nagrodzić następujących autorów:

I miejsce ex quo
Paweł Bagiński, Krystian Majewski, Kinga Romanowska, Adrian Kopeć (kl. 3 Ti)
za film „Perspektywa” W. Szymborskiej

Julia Kowalska (1 La) za film „Kot w pustym mieszkaniu” W. Szymborskiej

II miejsce
Jakub Jaros (3 TC) za film „Każdemu kiedyś” W. Szymborskiej

III miejsce ex quo
Ignacy Kocyan (3 Td) za film „Mrok na schodach” B. Leśmiana

Bruno Król (1 TA) za film „Niektórzy lubią poezję” W. Szymborskiej
GRATULUJEMY!

Informacje dotyczące wręczenia nagród przekażemy w późniejszym terminie.


Biblioteka szkolna

SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKO – FILMOWY

Organizator: biblioteka szkolna Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku

Temat: film zawierający recytację wybranego wiersza jednego z poetów:
Wisławy Szymborskiej, Bolesława Leśmiana, C. Norwida

Regulamin

Biblioteka w szkole

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W ramach kolejnej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka w naszej szkole otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł, które zostaną przeznaczone na zakup książek i na wyposażenie biblioteki.

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  8:00 – 15:15
Wtorek           8:00 – 14:30
Środa             8:00 – 13:20
Czwartek        8:00 – 14:30
Piątek            8:55 – 14:30
Skip to content