Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 propozycje klas:

Lp. Symbol klasy Zawód Przedmioty rozszerzone Język nowożytny kontynuacja Drugi język od podstaw Liczba miejsc
1 1Ta technik awionik matematyka i fizyka angielski hiszpański lub niemiecki 28
2 1Tc technik mechanik lotniczy matematyka i fizyka angielski hiszpański 28
3 1Td technik mechanik lotniczy matematyka i fizyka angielski niemiecki 28
4 1Ti technik informatyk matematyka i język angielski angielski niemiecki 30


Skip to content