Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Rekruracja 2024/2025

Informacje instruktażowe o sposobie rekrutacji mogą państwo znaleźć na stronie https://edukacja.um.warszawa.pl/rekrutacja

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO TECHNIKUM I LICEUM

Jeżeli w dniu 19 lipca 2024r zakwalifikujecie się do naszego technikum lub liceum to w okresie
od 19 do 24 lipca 2024r wraz z oryginałem świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie
ośmioklasisty
należy dostarczyć:
1. – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy / dotyczy tylko technikum/
2. – kwestionariusz ucznia technikum lub liceum
3. – oświadczenie o odnośnie uczęszczania na lekcje religii/etyki
4. – zgodę na wykorzystanie wizerunku
5. – 2 zdjęcia podpisane na odwrocie /zdjęcia jak do dowodu osobistego/

Druki do wypełnienia zamieszczone są na stronie szkolnej https://narwik.edu.pl/ w zakładce „dla kandydatów” w plikach do pobrania

Terminarz
Od
3 lipca do 10 lipca składanie poświadczonej przez szkołę podstawową kopii świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o egzaminie ośmioklasisty
19 lipca godz. 12.00 podanie do wiadomości list uczniów zakwalifikowanych do szkoły
/Informację o zakwalifikowaniu kandydaci będą mogli sprawdzić również na swoim koncie rekrutacyjnym w systemie vulkan/.
19 lipca do 24 lipca godz. 9.00 – 14.00 przyjmowanie w/w dokumentów
25 lipca godz. 12.00
podanie do wiadomości list uczniów przyjętych do szkoły.

Skip to content