Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

REKRUTACJA 2021/2022

Informacje nt. procesu rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych

Elektroniczny system naboru

Nabór do stołecznych szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z terminarzem podanym przez MEiN, rozpocznie się 17 maja.

Wnioski o przyjęcie do klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja do 21 czerwca, a w przypadku oddziałów dwujęzycznych, międzynarodowych, wstępnych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania sportowego oraz oddziałów, do których obowiązuje sprawdzian uzdolnień kierunkowych – od 17 do 31 maja.

Od 1 do 14 czerwca w szkołach przeprowadzane będą sprawdziany uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych i próby sprawności fizycznej (terminy sprawdzianów ustalają dyrektorzy). Wyniki zostaną ogłoszone
do 17 czerwca.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty będzie można dołączyć do wniosku od 25 czerwca do 14 lipca.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną ogłoszone 22 lipcaa listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 2 sierpnia.

Postępowanie uzupełniające w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych będzie prowadzone od 3 sierpnia.

Uwaga! Te terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych. Harmonogramy postępowania rekrutacyjnego do tych szkół ogłosi kurator oświaty.


Warszawskie szkoły ponadpodstawowe w roku szkolnym 2021/2022 przygotowały ok.  21 tys. miejsc. Najwięcej, bo aż 13 803, przygotowały licea ogólnokształcące, technika – 5968, a  branżowe szkoły I stopnia – 1198 miejsc.

Kandydaci będą mogli złożyć wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej  po zalogowaniu się na stronie: https://warszawa.edu.com.pl.

Ósmoklasiści ze szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę zalogują się loginami i hasłami, które otrzymają w swojej szkole podstawowej. Uczniowie z innych szkół i miejscowości będą musieli samodzielnie założyć konto.

Wydrukowany i podpisany wniosek kandydat będzie składał w szkole pierwszego wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów. Można będzie to zrobić osobiście, przesłać skany mailem na adres podany na stronie internetowej szkoły lub złożyć bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru.

1La  /30 miejsc/ (Przy rekrutacji uwzględniane będą oceny z języka polskiego, matematyki, geografii i języka angielskiego.)
przedmioty rozszerzone:  matematyka, geografia, język angielski;języki obce: kontynuacja język angielskidrugi język hiszpański lub niemiecki

W naszej szkole uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności, a jednocześnie znajduje wsparcie dla indywidualnych zainteresowań i pasji, szczególnie lotniczych.
Od kandydatów oczekujemy gotowości do realizowania przedmiotów: j. angielski, matematyka, geografia w zakresie rozszerzonym.
Oferujemy udział w projektach interdyscyplinarnych, wyjściach i wycieczkach geograficznych, warsztatach i in.
Uczniowie uzdolnieni w innych dziedzinach mają możliwość udziału w zajęciach i konkursach literackich, historycznych, ortograficznych, zawodach sportowych itp.

Uczniowie zainteresowani lotnictwem korzystaja z możliwości udziału w kursach szybowcowych i PPLA w zaprzyjaźnionych ze szkołą aeroklubach.
Biorą również udział w darmowych zajęciach z frazeologii lotniczej.

Pomagamy uczniom kształtować kompetencje kulturowe i organizować czas wolny dzięki działaniu nieformalnego koła teatralnego.

1Ta technik awionik  /28 miejsc/ (Przy rekrutacji uwzględniane będą oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka angielskiego.)
przedmioty rozszerzone; matematyka, fizyka; języki obce: kontynuacja język angielski, drugi język hiszpański lub niemiecki

1Tc, 1Td technik mechanik lotniczy  /56 miejsc/ (Przy rekrutacji uwzględniane będą oceny z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka angielskiego.)
przedmioty rozszerzone; matematyka, fizyka; języki obce: kontynuacja język angielski, drugi język hiszpański lub niemiecki

1Ti technik informatyk  /30 miejsc/ (Przy rekrutacji uwzględniane będą oceny z języka polskiego, matematyki, informatyki i języka angielskiego.)
przedmioty rozszerzone; matematyka, fizyka; języki obce: kontynuacja język angielski, drugi język  niemiecki

Skip to content