W roku szkolnym 2018/2019 organizujemy nabór do następujących klas:

Typ szkołyZawódPrzedmioty punktowane w rekrutacjiPrzedmioty rozszerzone

Technikum nr 9 Lotnicze Technik mechanik lotniczy (samolotowy i śmigłowcowy) 2 klasy j.polski
matematyka
fizyka
najwyższa ocena z przedmiotów:
j.angielski, j.niemiecki, j.francuski,
j.włoski, j.hiszpański, j.rosyjski
matematyka
fizyka
Technik awionik
Technik informatyk j. polski
matematyka
najwyższa ocena z przedmiotów:
j.angielski, j.niemiecki, j.francuski,
j.włoski, j.hiszpański, j.rosyjski
informatyka

UWAGA!  W roku szkolnym 2018/19 nie organizujemy naboru do LXXXIV Liceum Ogólnokształcącego

W szkole obowiązuje nauczanie dwóch języków obcych:

  1. język angielski jest językiem obowiązkowym (kontynuacja)
  2. drugi język jest do wyboru (od podstaw):
    • język rosyjski
    • język niemiecki
    • język hiszpański

Przy drugim języku warunkiem utworzenie grupy jest zebranie min 15 osób w poziomie lub klasa jest dzielona na dwie grupy zgodnie z najczęstszym wyborem kandydatów

ZASADY REKRUTACJI I DOKUMENTY NA ROK 2018/2019

DOKUMENTY DLA KANDYDATÓW w roku szkolnym 2018/19:

Link do Serwisu Biura Edukacji
Elektroniczny System Rekrutacji 2018/2019 aktywny od 27 kwietnia, godz. 09.00
Harmonogram działań gimnazjalisty 2018/2019
Regulamin rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019
średnia liczba punktów w roku 2017/18:
technik mechanik lotniczy – 139
technik awionik – 151
technik informatyk – 156

Kwestionariusz dla kandydata do technikum w roku szkolnym 2018/2019 (.pdf)
Kwestionariusz dla kandydata do technikum w roku szkolnym 2018/2019 (.doc)
Deklaracja w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki w roku szkolnym 2018/2019(.pdf)
Deklaracja w sprawie uczęszczania na lekcje religii/etyki w roku szkolnym 2018/2019(.doc)
Wykaz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Informacja o elektronicznym naborze do burs
Informacja o Centrach Medycyny Pracy dla uczniów technikum – w roku 2018