Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku


 Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

 

   Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
w Warszawie to szkoła przyjazna dla uczniów. Uczy tutaj fachowa kadra nauczycielska
z ciekawymi pomysłami, kierownictwo otwarte jest na twórcze inicjatywy uczniów i nauczycieli. Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kwalifikacje wykształcenia kierunkowego a nauczyciele przedmiotów zawodowych w większości są inżynierami zatrudnionymi w obsługowych organizacjach lotniczych. Uczniowie Technikum Lotniczego biorą udział w corocznych kursach szybowcowych, spadochronowych i lotniczych.


Technikum nr 9 Lotnicze


   W Technikum nr 9 Lotniczym kształci się obecnie uczniów w trzech specjalnościach technicznych mieszczących się aktualnie wśród najbardziej pożądanych i najlepiej płatnych zawodów na rynku pracy. Są to:

 1. Technik mechanik lotniczy: obsługi liniowej- zajmuje się przygotowaniem statku powietrznego bezpośrednio przed lotem oraz obsługi hangarowej- odpowiada za okresowe przeglądy  Mechanik lotniczy posiada wiedzę z zakresu budowy
  m.in. silników, podwozia, usterzeń i struktury samolotu.
 2. Technik awionik to specjalista z zakresu elektryki i elektroniki statku powietrznego. Uczeń wybierający dany kierunek uzyskuje wiedzę z zakresu budowy samolotu, systemów nawigacyjnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej.
 3. Technik informatyk zajmuje się projektowaniem systemów komputerowych, obsługą baz danych, stron internetowych,
  sieci komputerowych, programowaniem aplikacji internetowych

   W każdym roku jest około 48 kandydatów na jedno miejsce w szkole. Maksymalna liczba uczniów w klasach lotniczych to 28. Wśród uczniów i nauczycieli panuje doskonała atmosfera głownie ze względu na wspólnie podzielane lotnicze pasje.
Nauczyciele to pracownicy firm lotniczych, pasjonaci latania i spotterzy.
   Kształcenie rozpoczyna się od podstawowych przedmiotów zawodowych już w pierwszej klasie. Uczniowie zapoznają się
z rysunkiem technicznym oraz podstawowymi materiałami stosowanymi w lotnictwie. Zdobytą wiedzę teoretyczną doskonalą poprzez praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego, a później w największych organizacjach obsługowych przemysłu lotniczego. Współpracujemy z Aeroklubami (Warszawskim, Stalowowolskim, Radomskim) oraz uczelniami wyższymi (Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła w Chełmie). Klasy informatyczne są pod opieką firmy ZYXEL znanej ze światowej klasy rozwiązań sieciowych.
   W ramach zajęć pozaszkolnych uczniowie mają możliwość uczestniczenia w praktykach. Część uczniów zdobywa uprawnienia pilota szybowcowego – SPL, turystycznego -PPL(A) oraz przygotowuje się do latania zawodowego (ATPL) rejsowymi samolotami PLL LOT, Ryanair i innych.
   W ramach wolnego czasu i pasji zbudowali 2 symulatory lotu. Symulator szybowcowy na bazie autentycznego szybowca „PIRAT” i symulatora Cessny-152 z urządzeniami firmy SAITEC.
   Bezpośrednio po ukończeniu kształcenia w naszej szkole absolwenci nie maja problemów ze znalezieniem pracy, są cenionymi pracownikami branży lotniczej i można ich spotkać praktycznie w każdym miejscu w Europie i wielu miejscach świata. Dzieje się tak dlatego, że poziom wiedzy po ukończeniu naszej szkoły jest równoznaczny z wymaganiami stawianym studentom na drugim roku studiów technicznych, a rozszerzony jest o praktykę.
   Dostosowując się do ciągle rozwijającego się rynku lotniczego, planujemy w przyszłości utworzyć inne kierunki związane
z obsługą lotniskową.

Zapewniamy uczniom: drugi język do wyboru (od podstaw): niemiecki, hiszpański

 • rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i lotniczego języka angielskiego
 • praktyki zawodowe dla uczniów awioniki i mechaniki
 • specjalistyczne zajęcia  w największych organizacjach obsługowych przemysłu lotniczego
 • przygotowanie do uzyskania licencji: A, B1, B2 zgodnie z wymaganiami ULC
 • odpłatna możliwość szkolenia do licencji pilota szybowcowego i samolotowego PPL(A) na preferencyjnych warunkach

Nasze Atuty:

 • kształcenie techniczne personelu lotniczego w naszej szkole prowadzone jest od ponad pięćdziesięciu lat
 • technikum jest drugą w Europie i pierwszą w Polsce szkołą ponadgimnazjalną posiadającą ten certyfikat
 • w ramach zajęć informatyki realizowane są Akademia Cisco, Akademia ZyXEL
 • współpracujemy z uczelniami: WAT – Instytut Techniki Lotniczej, PWSZ w Chełmie, Instytutem Lotnictwa,
  WSO Sił Powietrznych w Dęblinie, Politechniką Warszawską, Politechniką Rzeszowską, Warszawską Wyższą Szkołą Informatyki

LXXXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE


   W naszej szkole uczeń zdobywa wszechstronną wiedzę i umiejętności, a jednocześnie znajduje wsparcie dla indywidualnych zainteresowań i pasji, szczególnie lotniczych. Od kandydatów oczekujemy gotowości do realizowania przedmiotów: j. angielski, matematyka, geografia w zakresie rozszerzonym. Oferujemy udział w projektach interdyscyplinarnych, wyjściach i wycieczkach geograficznych, warsztatach i in.
   Uczniowie uzdolnieni w innych dziedzinach mają możliwość udziału w zajęciach i konkursach literackich, historycznych, ortograficznych, zawodach sportowych itp. Uczniowie zainteresowani lotnictwem korzystają z możliwości udziału w kursach szybowcowych i PPLA w zaprzyjaźnionych ze szkołą aeroklubach. Biorą również udział w darmowych zajęciach z frazeologii lotniczej. Pomagamy uczniom kształtować kompetencje kulturowe i organizować czas wolny dzięki działaniu nieformalnego koła teatralnego.


Zapewniamy uczniom:

 • oferta adresowana jest dla przyszłych stewardess i stewardów, absolwenci mogą znaleźć pracę w liniach i portach lotniczych, w szeroko pojętych usługach, a w szczególności w turystyce
 • wysoki poziom nauczania języka angielskiego
 • rozszerzony program nauczania matematyki, geografii, j. angielskiego
 • odbycie kursu j. angielskiego lotniczego i frazeologii lotniczej
 • możliwość zdobywania certyfikatów językowych TOFEL
 • możliwość zdobywania certyfikatów potwierdzających kwalifikacje TI: ECDL, ECCC
 • możliwość odbycia szkolenia lotniczego w różnym zakresie na preferencyjnych warunkach
 • zajęcia z ratownictwa medycznego
 • zajęcia z obsługi pasażerów, wizerunku w zawodzie stewardesy, znajomości środków transportu lotniczego oraz procedur odprawy pasażerów
 • wycieczki i szkolenia powiązane z pracą w przemyśle lotniczym i obsługą klienta
 • możliwości udziału w kursach szybowcowych i PPLA w zaprzyjaźnionych ze szkołą aeroklubach
 • udział w darmowych zajęciach z frazeologii lotniczej
 • uczestnictwo w kołach zainteresowań: historycznym, teatralno-recytatorskim, matematycznym, geograficznym, fizycznym, nowoczesnych technologii informacyjnych, ekonomicznym, sportowym (koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy)
 • bezpieczeństwo placówki – monitoring, elektroniczne karty dostępu
 • bezpieczeństwo na terenie placówki: monitoring, elektroniczne karty dostępu

Oferujemy uczniom:

 • sale wyposażone w tablice interaktywne
 • nowoczesny kompleks sportowy
 • basen przy szkole
 • boisko z nawierzchnią
 • symulator lotu
 • możliwość uczestnictwa w projektach finansowanych ze środków z UE
 • bufet ze zdrową żywnością i domowymi obiadami
Skip to content