Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący:
Marta Krzemińska-Zabuła

Zastępca Przewodniczącego:
Agnieszka Kucharska

Sekretarz:
Anna Krauze

Członek:
Anna Budner Chmielewska

Członek:
Grzegorz Pogorzelski

Numer konta bankowego:
PKO BP S.A. V O/Warszawa

92 1020 1055 0000 9702 0015 6950

02-172 Warszawa ul. Gładka 16

UWAGA!
Wpłaty na fundusz Rady Rodziców tzw. Komitet Rodzicielski prosimy opatrzyć
nazwiskiem i imieniem ucznia, numerem klasy oraz informacją o celu wpłaty.

Skip to content