przewodniczący: p.Maciej Lipiec

wiceprzewodnicząca: p.Bogna Supińska
skarbnik: p.Małgorzata Pietruczuk
sekretarz: p. Julia Szenk-Zielińska
członek prezydium: p.Agnieszka Manowska

02-172 Warszawa, ul. Gładka 16
e-mail: szkola@narwik.edu.pl
z dopiskiem w temacie „Rada Rodziców” 

PKO BP S.A. V o/Warszawa 
92 1020 1055 0000 9702 0015 6950