Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Rada Rodziców
przy Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku
w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący:
Marta Krzemińska-Zabuła

Zastępca Przewodniczącego:
Monika Sokołowska

Skarbnik:
Arkadiusz Włodarczyk

Członek:
Anna Budner Chmielewska

Numer konta bankowego:
PKO BP S.A. V O/Warszawa

92 1020 1055 0000 9702 0015 6950

02-172 Warszawa ul. Gładka 16

UWAGA!
Wpłaty na fundusz Rady Rodziców tzw. Komitet Rodzicielski prosimy opatrzyć
nazwiskiem i imieniem ucznia, numerem klasy oraz informacją o celu wpłaty.

 

Skip to content