Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący:
Pani Małgorzata Pietruczuk

Wiceprzewodniczący:
Pan Rafał Latoszek

Skarbnik:
Pani Monika Makos

Sekretarz:
Pan Arkadiusz Włodarczyk

Członek prezydium:
Pani Joanna Sadowska

Konto bankowe

PKO BP S.A. V o/Warszawa
92 1020 1055 0000 9702 0015 6950

UWAGA!
Wpłaty na fundusz Rady Rodziców tzw. Komitet Rodzicielski prosimy opatrzyć
nazwiskiem i imieniem ucznia, numerem klasy oraz informacją o celu wpłaty.

 

 

Skip to content