przewodniczący: p. Maciej Lipiec

wiceprzewodnicząca: p. Małgorzata Pietruczuk
skarbnik: p. Rafał Latoszek
sekretarz: p. Agnieszka Manowska
członek prezydium: p. Katarzyna Jaworsk

02-172 Warszawa, ul. Gładka 16
e-mail: szkola@narwik.edu.pl
z dopiskiem w temacie „Rada Rodziców” 

PKO BP S.A. V o/Warszawa 
92 1020 1055 0000 9702 0015 6950