Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku

w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący:
Pan Rafał Latoszek

Wiceprzewodniczący:
Pani Joanna Sadowska

Skarbnik:
Pan Arkadiusz Włodarczyk

Sekretarz:
Pani Anna Krauze

Członek prezydium:
Pani Marta Krzemińska-Zabuła

Konto bankowe

PKO BP S.A. V o/Warszawa
92 1020 1055 0000 9702 0015 6950

UWAGA!
Wpłaty na fundusz Rady Rodziców tzw. Komitet Rodzicielski prosimy opatrzyć
nazwiskiem i imieniem ucznia, numerem klasy oraz informacją o celu wpłaty.

Skip to content