Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Spotkanie z Wojskiem Polskim – prezentacja pracy, działalności charytatywnej oraz podstawy ratownictwa medycznego

W dniu 10 czerwca w naszej szkole odbyły się wyjątkowe zajęcia prowadzone przez przedstawicieli Wojska Polskiego. Celem spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki pracy w wojsku, zaprezentowanie działalności charytatywnej żołnierzy oraz przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia rozpoczęły się od wykładu, w którym żołnierze omówili swoje codzienne obowiązki i zadania. Przedstawiono różnorodność ról w wojsku, od misji bojowych po zadania logistyczne i administracyjne. Uczniowie dowiedzieli się, że praca żołnierza nie polega jedynie na działaniach zbrojnych, ale obejmuje także:
– Szkolenie i przygotowanie do obrony kraju: regularne ćwiczenia, szkolenia i manewry.
– Wsparcie logistyczne: dostarczanie zaopatrzenia, sprzętu oraz wsparcia technicznego dla różnych jednostek.
– Działalność międzynarodowa: udział w misjach pokojowych oraz współpraca z armiami sojuszniczymi w ramach NATO.

Żołnierze podkreślili również, że są zaangażowani w różnorodne działania charytatywne. Wojsko Polskie bierze udział w:
– Pomocy w sytuacjach kryzysowych: reagowanie na klęski żywiołowe, takie jak powodzie, pożary czy trzęsienia ziemi, poprzez udzielanie wsparcia humanitarnego oraz logistycznego.
– Wspieraniu lokalnych społeczności: organizowanie zbiórek, udział w akcjach charytatywnych, pomoc w budowie infrastruktury.
Edukacji i promocji zdrowia: prowadzenie kampanii informacyjnych oraz szkoleń z zakresu zdrowia i bezpieczeństwa.

Następnie żołnierze zaprezentowali zawartość standardowego plecaka wojskowego, omawiając jego wyposażenie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć, jakie przedmioty są niezbędne podczas misji i ćwiczeń polowych, w tym:
– Podstawowe narzędzia i sprzęt survivalowy: noże, liny, zestawy naprawcze.
– Środki komunikacyjne: radio, mapy, urządzenia GPS.
– Zestaw medyczny: apteczka pierwszej pomocy z niezbędnymi lekami i opatrunkami.
– Racje żywnościowe i woda: żywność pakowana próżniowo, filtry do wody.

Ostatnim punktem zajęć były praktyczne ćwiczenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Żołnierze pokazali, jak postępować w sytuacjach, gdy osoba jest:
– Nieprzytomna, ale oddycha: uczniowie nauczyli się układać osobę w pozycji bocznej ustalonej, by zapewnić drożność dróg oddechowych.
– Nieprzytomna i nie oddycha: instruktorzy przeprowadzili pokaz resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), w tym sztuczne oddychanie oraz masaż serca.
Uczestnicy mieli okazję sami przećwiczyć te procedury na manekinach, co pozwoliło im lepiej zrozumieć i zapamiętać techniki ratujące życie.
Podsumowanie

Spotkanie z Wojskiem Polskim było dla uczniów nie tylko okazją do poznania codziennych obowiązków żołnierzy, ale także wartościowym doświadczeniem edukacyjnym w zakresie pierwszej pomocy. Dzięki zaangażowaniu żołnierzy, uczestnicy zdobyli praktyczną wiedzę, która może być nieoceniona w sytuacjach kryzysowych.

Opracował: Wiktor Filipowicz
Klasa: 1LA

Skip to content