Iskra samolot

Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Szkoła mieści się w „lotniczej” dzielnicy Warszawy – Włochach czyli tam, gdzie znajduje się lotnisko oraz większość firm zajmujących się obsługą statków powietrznych. 

W Technikum nr 9 Lotniczym kształci się obecnie około 400 uczniów, w trzech specjalnościach technicznych mieszczących się aktualnie wśród najbardziej pożądanych i najlepiej płatnych zawodów na rynku pracy. Są to: 

  1. Technik mechanik lotniczy: obsługi liniowej- zajmuje się przygotowaniem statku powietrznego bezpośrednio przed lotem oraz obsługi hangarowej- odpowiada za okresowe przeglądy  Mechanik lotniczy posiada wiedzę z zakresu budowy m.in. silników, podwozia, usterzeń i struktury samolotu. 
  2. Technik awionik to specjalista z zakresu elektryki i elektroniki statku powietrznego. Uczeń wybierający dany kierunek uzyskuje wiedzę z zakresu budowy samolotu, systemów nawigacyjnych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. 
  3. Technik informatyk zajmuje się projektowaniem systemów komputerowych, obsługą baz danych, stron internetowych, sieci komputerowych, programowaniem aplikacji internetowych 

 W każdym roku jest około 4 8 kandydatów na jedno miejsce w szkole. Maksymalna liczba uczniów w klasach lotniczych to 28. Wśród uczniów i nauczycieli panuje doskonała atmosfera głownie ze względu na wspólnie podzielane lotnicze pasje. Nauczyciele to pracownicy firm lotniczych, pasjonaci latania i spotterzy. 

Kształcenie rozpoczyna się od podstawowych przedmiotów zawodowych już w pierwszej klasie. Uczniowie zapoznają się z rysunkiem technicznym oraz podstawowymi materiałami stosowanymi w lotnictwie. Zdobytą wiedzę teoretyczną doskonalą poprzez praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Praktycznego, a później w organizacjach obsługowych, takich jak: LineTechLotAMSPZL, Airbus Military, Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym. Współpracujemy z Aeroklubami (Warszawskim, Stalowowolskim, Radomskim) uczelniami wyższymi (Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Państwowa Wyższa Szkoła w Chełmie). Klasy informatyczne są pod opieką firmy ZYXEL znanej ze światowej klasy rozwiązań sieciowych. 

W ramach zajęć pozaszkolnych uczniowie mają możliwość uczestniczenia w praktykach także poza granicami kraju. Część uczniów zdobywa uprawnienia pilota szybowcowego – SPL, turystycznego -PPL(A) oraz przygotowuje się do latania zawodowego (ATPL) rejsowymi samolotami PLL LOT, Ryanair i innych. W ramach wolnego czasu i pasji zbudowali 2 symulatory lotu. Symulator szybowcowy na bazie autentycznego szybowca „PIRAT” i symulatora Cessny-152 z urządzeniami firmy SAITEC. 

Bezpośrednio po ukończeniu kształcenia w naszej szkole absolwenci nie maja problemów ze znalezieniem pracy, są cenionymi pracownikami branży lotniczej i można ich spotkać praktycznie w każdym miejscu w Europie i wielu miejscach świata. Dzieje się tak dlatego, że poziom wiedzy po ukończeniu naszej szkoły jest równoznaczny z wymaganiami stawianym studentom na drugim roku studiów technicznych, a rozszerzony jest o praktykę.  

Dostosowując się do ciągle rozwijającego się rynku lotniczego, planujemy w przyszłości utworzyć inne kierunki związane z obsługą lotniskową. 

Szkoła nasza została wyróżniona przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy jako jedna z elitarnych szkół sukcesu. 

W LXXXIV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie zdobywają wszechstronną wiedzę i umiejętności, a jednocześnie znajdują wsparcie dla indywidualnych zainteresowań i pasji, szczególnie lotniczych.

Uczniowie realizują przedmioty: j. angielski, matematyka, geografia w zakresie rozszerzonym.

Szkoła oferuje udział w projektach interdyscyplinarnych, wyjściach i wycieczkach geograficznych, warsztatach i in. Uczniowie uzdolnieni w innych dziedzinach mają możliwosć udziału w zajęciach i konkursach literackich, historycznych, ortograficznych, zawodach sportowych itp. Możemy ciekawie spędzać czas wolny dzięki działaniu nieformalnego koła teatralnego.

Uczniowie zainteresowani lotnictwem korzystaja z możliwości udziału w kursach szybowcowych i PPLA w zaprzyjaźnionych ze szkołą aeroklubach. Biorą również udział w darmowych zajęciach z frazeologii lotniczej.