Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Dni Języków Obcych

Nasza szkoła bardzo dba o rozwój umiejętności językowych uczniów. W placówce uczniowie poszerzają swoje kompetencje językowe zarówno z angielskiego ogólnego, jak i specjalistycznego, związanego z lotnictwem lub informatyką. Młodzież wybiera także drugi język obcy: hiszpański lub niemiecki. Biegłe posługiwanie się językami obcymi zwiększa szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy, nawiązanie znajomości międzynarodowych, czy też ułatwia podróżowanie. Dlatego właśnie staramy się zachęcać naszych uczniów do jeszcze pilniejszej nauki języków obcych, a co za tym idzie także kultury krajów, w których są używane.

W zeszłym roku zapoczątkowaliśmy cykliczne wydarzenie pod nazwą „Dni Języków Obcych”. W tym roku festiwal odbył się 30 i 31 marca. Uczestniczyło w nim 15 klas. Każda z klas miała przygotować plakat o wylosowanym kraju, prezentację na jego temat oraz stoisko z lokalnymi przysmakami. Dodatkowo klasy wytypowały dwóch przedstawicieli, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o krajach – pytania dotyczyły historii, geografii, sławnych osób i ciekawostek. Konkurs wiedzy odbył się 30 marca i wygrali go uczniowie z trzecich klas technikum (P. Puczyński – pierwsze miejsce, K. Latosiński – drugie miejsce i R. Pokopiuk –trzecie miejsce). Kolejnego dnia miało miejsce wydarzenie na hali sportowej, gdzie uczniowie prezentowali wylosowane kraje. Komisja oceniająca plakaty, stoiska i prezentacje składała się z Dyrekcji naszej szkoły. Po podsumowaniu wszystkich punktów pierwsze miejsce otrzymała klasa 3TC, prezentująca Meksyk, drugie miejsce przypadło klasie 3LA, przedstawiającej Wielką Brytanię i trzecie miejsce otrzymała klasa 2 TI, która przybliżyła społeczności szkoły Grecję. Dla zwycięzców Rada Rodziców ufundowała atrakcyjne nagrody w postaci bonów do Empiku dla finalistów konkursu wiedzy o krajach i biletów do kina dla wyróżnionych klas.

Mamy nadzieję, że tego typu wydarzenia zachęcą uczniów zarówno do pogłębiania wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury, jak i do jeszcze większego zaangażowania w naukę języków obcych.

Natalia Łukasik

Skip to content