Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Dni Języków Obcych 2024

Nasza szkoła bardzo dba o rozwój umiejętności językowych uczniów. Nasi uczniowie poszerzają swoje kompetencje językowe zarówno z języka angielskiego ogólnego, jak i specjalistycznego, związanego z lotnictwem lub informatyką. Młodzież wybiera także drugi język obcy: hiszpański lub niemiecki. Biegłe posługiwanie się językami obcymi zwiększa szansę na znalezienie atrakcyjnej pracy, nawiązanie znajomości międzynarodowych, czy też ułatwia podróżowanie. Dlatego właśnie staramy się zachęcać naszych uczniów do jeszcze pilniejszej nauki języków obcych, a co za tym idzie także kultury krajów, w których są używane.

W 2022 roku zapoczątkowaliśmy cykliczne wydarzenie pod nazwą „Dni Języków Obcych”. W tym roku festiwal odbył się 6 i 7 czerwca. Uczestniczyło w nim 11 klas. Każda z klas miała przygotować plakat o wylosowanym kraju, prezentację na jego temat oraz stoisko z lokalnymi przysmakami. Dodatkowo klasy wytypowały przedstawicieli, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy o krajach – pytania dotyczyły historii, geografii, sławnych osób i ciekawostek. Konkurs wiedzy odbył się 6 czerwca. Kolejnego dnia miało miejsce wydarzenie na hali sportowej, gdzie uczniowie prezentowali wylosowane kraje. Komisja oceniająca plakaty, stoiska i prezentacje składała się z Dyrekcji naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że tego typu wydarzenia zachęcą uczniów zarówno do pogłębiania wiedzy z zakresu szeroko pojętej kultury, jak i do jeszcze większego zaangażowania w naukę języków obcych.

Skip to content