Ikar.matematyczny.ZSBN.

Międzyszkolny konkurs “Ikar Matematyczny”

W roku szkolnym 2017/18 odbyła się druga edycja międzyszkolnego konkursu “Ikar Matematyczny”, związanego z zastosowaniami matematyki w przedmiotach zawodowych, organizowanego przez Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie.

Konkurs został objęty honorowym patronatem  przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, natomiast sponsorem nagród był Urząd Dzielnicy Włochy.

Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas drugich, trzecich i czwartych techników województwa mazowieckiego.

W konkursie uczestniczyły cztery szkoły:

  1. Zespół Szkół nr 36 im. M. Kasprzaka w Warszawie
  2. Zespół Szkół nr 1 w Siedlcach
  3. Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
  4. Technikum nr 9 Lotnicze im. Bohaterów Narwiku w Warszawie.

Konkurs składał się z dwóch etapów.

Pierwszy – wewnątrzszkolny – odbył się w lutym 2018 r. Zadania zostały przesłane do szkół przez organizatora. Trzech  uczniów z każdej szkoły, którzy uzyskali najlepsze wyniki, zakwalifikowało się do drugiego etapu.

Drugi – międzyszkolny – odbył się 17 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, gdzie prace były sprawdzane przez komisję konkursową, której przewodniczył Włodzimierz Danielski.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się tego samego dnia w ZSBN w obecności Dyrektora szkoły Ryszarda Szczepańskiego.

Laureatami konkursu zostali :

  1. Grzegorz Muchla (Technikum nr 9 Lotnicze w Warszawie )
  2. Łukasz Czerniszewski (Technikum nr 9 Lotnicze w Warszawie )
  3. Łukasz Maksymiuk (ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach )

Wyróżnienia otrzymali:

Rafał Mońka (ZS nr 36 w Warszawie )

Michał Pleszczyński (ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach )

Tomasz Tchórzewski (ZS Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach )

 

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom życzymy wielu sukcesów!

 

Anna Molska

Tags: No tags