Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Technik mechanik

Samoloty, jak wszyscy wiemy, pomimo ogromnego stopnia skomplikowania konstrukcji, to też maszyny, a wiec jak każdy sprzęt mechaniczny potrzebują odpowiedniego serwisu i konserwacji, tak na ziemi jak i w powietrzu. Aby móc dokonywać wymaganych napraw i poprawek, mechanicy lotniczy muszą cechować się sumiennością i dokładnością, gdyż nawet najmniejsze błędy mogą mieć tragiczne w skutkach konsekwencje. Jeśli samoloty to twoja pasja, a także interesuje cię ich działanie 
„od kuchni”, to być może właśnie trafiłeś na odpowiednią dla ciebie specjalizację.  Jest to bardzo odpowiedzialna praca, gdyż mechanicy lotniczy ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo obsługi lotniska, załogi i pasażerów jednostek nad którymi sprawują pieczę.

 • Mechanik lotniczy hangarowy, odpowiedzialny za dokonywanie przeglądów okresowych, naprawy i konserwację jednostek latających
 • Mechanik lotniczy obsługi liniowej, sprawdzający stan jednostki po lądowaniu jak i tuż przed odlotem samolotu.
 • Dokonywanie szczegółowych ocen technicznych statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia pod względem koniecznego zakresu napraw; sporządzanie i podpisywanie protokołów z tych weryfikacji
 • Osobiste wykonywanie lub nadzorowanie wykonywania napraw, zgodnie z obowiązującą dokumentacją techniczną, we właściwej kolejności, przy zastosowaniu wymaganej technologii oraz przy użyciu właściwych narzędzi, części i materiałów
 • wykonywanie lub nadzorowanie demontażu statków powietrznych, ich zespołów i wyposażenia przed naprawą i w jej trakcie, wykonywanie lub nadzorowanie montażu ostatecznego po naprawie
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji przebiegu napraw oraz potwierdzanie zarejestrowanych w niej kolejnych operacji, wykonanych samodzielnie lub pod nadzorem, pod względem zgodności z obowiązującą dokumentacją techniczną
 • potwierdzanie zastosowania właściwych części i materiałów oraz potwierdzanie całości wykonanych napraw
 • poświadczanie wykonania obsługi okresowej, bieżącej, doraźnej oraz bieżących napraw, łącznie z poświadczaniem bieżącej zdatności do lotu statku powietrznego, jego zespołów i wyposażenia lotniczego

Technik mechanik lotniczy to zawód wymagający od pracującego znajomości specjalistycznych terminów i posiadania szerokiego wachlarza umiejętności z wielu powiązanych z lotnictwem dziedzin. Do wszystkich czynności zostaniesz dobrze przygotowany w naszej szkole na takich lekcjach jak: 

    • Materiałoznawstwo i struktury kompozytowe
    • Technologia mechaniczna
    • Rysunek techniczny
    • Aerodynamika i mechanika lotu
    • lotnicze zespoły napędowe
    • budowa i eksploatacja statków powietrznych

Na rynku jest duże zapotrzebowanie na wyspecjalizowanych pracowników, a jako mechanik lotniczy możesz znaleźć zatrudnienie np. w biurach projektowych firm z branży lotniczej, bezpośrednio przy produkcji lub remoncie podzespołów statków powietrznych lub przy projektowaniu elementów płatowców oraz w fabrykach statków powietrznych obsługując stanowiska pomiarowe i badawcze lub jako pracownik służb logistycznych, oraz oczywiście w służbach technicznych lotnictwa zarówno cywilnego jak i wojskowego na całym świecie na lotniskach polowych jak i pasażerskich lub bazach lotniczych.

Jest to zawód bardzo dobrze płatny, aczkolwiek wiąże się z tym duża odpowiedzialność spoczywająca na osobach go wykonujących, oraz czasem trudne warunki pracy (pogoda czy nietypowe godziny w jakich czasem przyjdzie pracować)

Jeśli zainteresował Cię zawód technika mechanika lotniczego, to nie zwlekaj i rozważ możliwość rozpoczęcia edukacji w naszej szkole.

Skip to content