Akcje Szkolnego koła wolontariatu

Moi Drodzy Najwyższy czas ruszyć z pomocą! Zaczynamy coroczne akcje jesienno -zimowe: 1. Pomóż zwierzętom przetrwać zimę. 2. Paczka dla Powstańca. 3. Paczki Świąteczne dla bezdomnych, podopiecznych Hospicjum i Domu Opieki we Włochach. Szczegółowe informacje pojawią się na tablicy wolontariatu. Opiekun SKW Beata Piekarska

Szkolenie szybowcowe 2022 w Aeroklubie Stalowowolskim

Proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi szkoleń szybowcowych dla uczniów naszej szkoły organizowanych przez Aeroklub Stalowowolski https://aeroklubstalowowolski-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/dl_aeroklubstalowowolski_onmicrosoft_com/ERRY1PPYBkVHtsime_-VpHkBXHQmsRqii9xhlkZd2g8KDw?e=w2Nx5D Informuję, że szkoła nie jest organizatorem szkolenia a jedynie stara się pomóc uczniom w obniżeniu kosztów szkolenia w zaprzyjaźnionych aeroklubach. Pozostałe informacje można uzyskać na stronie www aeroklubu: https://www.aeroklubstalowowolski.pl