Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku

Technik awionik

Czy byłeś kiedyś na lotnisku i z podziwem patrzyłeś w górę na wielotonowe samoloty pasażerskie z gracją wieloryba lądujące bezpiecznie na ziemi, i zastanawiałeś się jak to jest możliwe, że takie olbrzymy mogą unieść się w powietrze? Czy czułeś wtedy niepohamowaną chęć przeskoczenia ogrodzenia i podejścia do jednego z nich w celu dokładniejszego obejrzenia ich budowy? Jeśli tak, to zapoznaj się z tym artykułem i możliwościami oferowanymi przez zawód Technika Awionika

Decydując się na naukę na tym kierunku, poza standardowymi lekcjami na jakie uczęszcza się w każdej szkole średniej, masz szansę zapoznać się z tym, jak zbudowany jest samolot od opon na kołach do czubka statecznika. Nauczysz się także jak nawigować go w locie, i najważniejsze, jak tę wiedzę wykorzystać w praktyce (Bo po co nam cyferki z książek kiedy nie mamy pojęcia do czego je zastosować?).

Jeśli uda ci się przetrwać 4 lata wytężonej pracy, to jako dumny absolwent będziesz posiadać wiedzę z zakresu aparatury kontrolno –pomiarowej urządzeń nawigacji lotniczej (Czyli co do czego służy i jak kierować samolotem, by dolecieć tam gdzie chcemy). Nauczysz się czytać i tworzyć dokumentację techniczną podzespołów samolotów i części statków powietrznych wchodzących w skład awioniki, dokonywać rutynowych przeglądów i planowej obsługi technicznej instalacji elektrycznych oraz elementów awionicznych (lotki, stery) statków powietrznych, dowiesz się jak wszystkie te elementy zamontować w odpowiednim miejscu i jak je potem zdemontować. Po ukończeniu tego kierunku możesz uczestniczyć w codziennym przygotowywaniu statków powietrznych do napraw oraz uczestniczyć w ich obsłudze technicznej. (Poczucie dumy i spełnienia wynikające z pracy przy samolotach jest gratisowym elementem nauki).

 • Czytanie rysunków technicznych opisujących elementów konstrukcyjne, podzespoły i inne części statków powietrznych oraz czytanie i wykonywanie opisów do nich w języku angielskim.
 • Czytanie schematów blokowych, opisów działania, oraz sposobu działania elementów samolotu.
 • Czytanie instrukcji montażowych instalacji i podzespołów wchodzących w skład awioniki, oraz montaż różnych elementów zgodnie z nimi
 • Dokumentowanie planowej obsługi technicznej awioniki oraz instalacji elektrycznych statków powietrznych, zgodnie z obowiązują w tym zakresie dokumentacją techniczną, zarówno po polsku jak i po angielsku
 • Obsługa techniczna instalacji elektrycznych i awioniki zgodnie z procedurami
 • Wykonywanie i dokumentowanie napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego zgodnie zobowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,
 • Poszukiwanie niesprawnych i niepoprawnie funkcjonujących elementów awioniki i elektryki, oraz diagnozowanie usterek z wykorzystaniem dokumentacji technicznej.
 • Sposób prawidłowego montowania i demontowania elementów awioniki i elektroniki z wykorzystaniem dokumentacji technicznej, oraz tworzenia raportów z tego procesu.
 • Posługiwanie się właściwymi narzędziami i sprzętem stosowanym w naziemnej obsłudze statków powietrznych, dobór odpowiednich narzędzi do rodzaju zleconego zadania oraz ocena ich stanu i przydatności do użycia
 • Planowanie przebiegu czynności wchodzących w zakres obsługi technicznej samolotu ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i sprzętu diagnostycznego,
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej i planowanie obsługi i napraw awioniki statków powietrznych i ich wyposażenia elektrycznego.
 • Przygotowanie stanowiska pracy do, przygotowanie odpowiednich narzędzi, środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy na stanowisku.
 • Racjonalne gospodarowanie materiałami eksploatacyjnymi i odpowiednie wykorzystanie dostępnych zasobów do przeprowadzenia napraw i obsługi statków powietrznych.
 • Aktywne uczestniczenie w przygotowaniach statków powietrznych do obsługi technicznej i do lotu
 • Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa lotniczego.

No dobrze, ale do czego to całe wykształcenie może być potrzebne? Otóż jako technik awionik, możesz podejmować pracę w wielu miejscach związanych z przemysłem lotniczym, gdzie takie umiejętności są niezbędne (A więc łatwo będzie Ci znaleźć miejsce pracy po ukończeniu naszej szkoły). Przykładowo, możesz podjąć pracę w :

  1. Zakładach projektowych i produkcyjnych przemysłu lotniczego:
  2. a) bezpośrednio w produkcji lub remoncie statków powietrznych
  3. b) przy obsłudze stanowisk pomiarowych i badawczych w trakcie procesu produkcyjnego
  4. c) przy opracowywaniu dokumentacji obsługi i napraw,
  5. d) służbach planistycznych i zaopatrzeniowych na terenie zakładu
  6. Służbach technicznych lotnictwa wojskowego oraz organizacjach obsługowych lotnictwa cywilnego:
  7. a) przy obsłudze i naprawach sprzętu lotniczego,
  8. b) przy opracowaniach metod napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego,
  9. c) przy obsłudze i naprawach narzędzi oraz wyposażenia,
  10. d) w służbach planistycznych i zaopatrzeniowych.

Technik awionik, pomimo że może nie jest tak znanym zawodem jak np. pilot, wykonuje niezwykle odpowiedzialne zadania, samodzielnie lub pracują w zespole. Jego praca ułatwia życie inżynierom, gdyż mogą oni łatwiej diagnozować usterki i problemy, a w bezpośredniej produkcji, awionice pomagają w obsłudze i remontach maszyn, lub nadzorują wykonawców.

 Nasza szkoła kształci w zawodzie technik awionik ściśle w zgodzie z procedurami określonymi w europejskich wymaganiach lotniczych:

 1. a) PART-66 Personel poświadczający obsługę techniczną,
 2. b) PART-147 Zatwierdzone organizacje szkolenia personelu poświadczającego obsługę techniczną,
 3. c) PART-145 Zatwierdzone organizacje obsługowe.

Na pewno może Cię zastanawiać, co na co dzień robi Technik awionik, oraz w jakich warunkach będziesz pracować, jeśli zdecydujesz się podążyć tą ścieżką kariery:

Standardowo, twoje zajęcia i warunki w pracy będą się prezentować następująco

 • Zazwyczaj będziesz wykonywać prace pomiarowe, instalacyjno-montażowe, konserwacyjno-naprawcze i renowacyjne samolotowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się dokumentacją techniczną i instrukcjami przeglądowymi, a także narzędziami monterskimi, ślusarskimi i precyzyjnymi oraz elektryczną i elektroniczną aparaturą kontrolno-pomiarową w celu diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń awioniki pokładowej.
 • Jako Technik awionik, zazwyczaj będziesz samodzielnie (lub w niewielkim zespole) wykonywać zlecone zadania, co pozwala na dużą dowolność w organizacji swoich zajęć w pracy.
 • Przeważnie twoja praca będzie odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, w biurach konstrukcyjnych lub na wolnym powietrzu w różnych warunkach meteorologicznych, lub nawet na pokładzie samolotu, często na znacznej wysokości, w dużym nasileniu hałasu. (Jednak na pewno nie znudzisz się za biurkiem, to możemy zagwarantować)
 • Zwykle awionicy pracują po 8 godzin dziennie, jednak czasem zdarzają się nieprzewidziane sytuacje, w których trzeba pracować dłużej(Ponieważ czasem konieczność naprawy lub diagnozy usterki ważniejsza jest od dodatkowych 15 minut dla siebie).

Ludzie od wieków poszukują coraz efektywniejszych sposobów na przemieszczanie się na jak najdłuższe odległości w jak najkrótszym czasie. Na dzień dzisiejszy, to właśnie transport powietrzny oferuje najlepszy kompromis pomiędzy wygodą, ceną i czasem podróży, przez co stale na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na mechaników lotniczych i awioników z odpowiednimi uprawnieniami poświadczającymi umiejętności. Praktycznie każdy, kto z dobrym wynikiem uzyskuje w naszej szkole kwalifikacje zawodową, może liczyć na szybkie zatrudnienie, lub przyjęcie na studia zarówno w kraju jak i za granicą. W niemal każdym kraju świata, na wielu największych lotniskach na Ziemi możesz znaleźć uczniów Narwiku. Dołącz do nas już dziś, jeśli uważasz, że taki rodzaj pracy brzmi jak coś, czego poszukiwałeś całe życie, to nie zwlekaj i przyjdź do nas na dzień otwarty. Nikt nie powie Ci więcej, niż sami uczniowie i nauczyciele. O wysokim poziomie naszej szkoły świadczą pokolenia zadowolonych absolwentów oraz wyjątkowo dobra renoma wśród szkół technicznych oraz lotniczych.

1) czytania rysunków technicznych elementów konstrukcji, podzespołów i części statków powietrznych oraz opisów w języku angielskim,

2) czytania schematów blokowych, logicznych, ideowych i montażowych instalacji i podzespołów wchodzących w skład awioniki,

3) wykonywania i dokumentowania planowej obsługi technicznej awioniki oraz instalacji elektrycznych statków powietrznych, zgodnie z obowiązują w tym zakresie dokumentacją techniczną, również w języku angielskim,

4) wykonywania i dokumentowania napraw awioniki i wyposażenia elektrycznego zgodnie z obowiązującą w tym zakresie dokumentacją techniczną,

5) projektowania i realizowania procedur poszukiwania niesprawności w awionice i instalacjach elektrycznych statków powietrznych z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowanie tych procesów,

6) prawidłowego montażu i demontażu elementów awioniki i wyposażenia elektrycznego, z wykorzystaniem dokumentacji technicznej przeznaczonej do tego celu oraz dokumentowania tych procesów,

7) posługiwania się właściwymi narzędziami i sprzętem stosowanym w naziemnej obsłudze statków powietrznych i oceny ich przydatności do użytkowania,

8) organizowania przebiegu procesów obsługowych ze szczególnym uwzględnieniem stosowania właściwej dokumentacji technologicznej i wykonawczej, materiałów, narzędzi i aparatury diagnostycznej,

9) opracowywania prostej dokumentacji technicznej i planistycznej procesów obsługowo-naprawczych awioniki statków powietrznych i ich wyposażenia elektrycznego,

10) przygotowania stanowiska pracy do planowanej obsługi, przygotowanie odpowiednich narzędzi, środków transportu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy na stanowisku,

11) prowadzenia racjonalnej gospodarki materiałami eksploatacyjnymi i częściami zamiennymi,

12) uczestniczenia w przygotowaniach statków powietrznych do obsługi technicznej,

13) kontrolowania przestrzegania przepisów prawa lotniczego.

Na dzień dzisiejszy istnieje duże zapotrzebowanie na mechaników lotniczych i awioników z uprawnieniami poświadczającymi w kraju jak i za granicą.

Skip to content