Rekrutacja

UWAGA KANDYDACI!

Rekrutacja zasadnicza 16.07.2019r  godz.12.00 publikacja list zakwalifikowanych

Przyjmowanie oryginałów świadectw i innych dokumentów
od 16 do 24 lipca 2019r.  (szczegóły poniżej)

16.07.19                             godz. 12.00 – 15.45

17.07.19 – 23.07.19         godz. 8.00 – 15.45

24.07.19                             godz. 8.00 – 10.00

25.07.2019r godz. 12.00 publikacja list przyjętych 

Rekrutacja uzupełniająca /jeżeli będą wolne miejsca/

26.07.19                            godz. 8.00 – 14.00

29.07.19                            godz. 9.00 – 14.00

30.07.19                            godz. 9.00 – 12.00

W pozostałe dni wakacji szkoła pracuje w godz. 9.00 – 14.00                  

Jeżeli w dniu 16 lipca zakwalifikujecie się  do naszych szkół to w okresie od 16 do 24 lipca 2019r wraz z oryginałem świadectwa i zaświadczenia o odpowiednim egzaminie należy dostarczyć:

  1. – zaświadczenie od lekarza medycyny pracy / dotyczy  technikum/
  2. – kwestionariusz ucznia technikum lub liceum
  3. – deklarację uczęszczania /nie uczęszczania /na lekcje religii/etyki
  4. – zgodę na rozpowszechnianie wizerunku
  5. – szkolną kartę zdrowia /prosimy nie dostarczać karty szczepień/
  6. – 3 zdjęcia podpisane na odwrocie

System logowania

W roku szkolnym 2019/2020 organizujemy nabór do następujących klas:

Średnia liczba punktów z roku 2018:

0
Awionik
0
Mechanik lotniczy
0
Informatyk

Lataj

Made with ❤ by T9L Developers