Projekty UE

PROJEKTY realizowane
ze środków Unii Europejskiej

"SZKOŁA Z POLOTEM"
operator bezzałogowego statku powietrznego
2017-2019

 1. REKRUTACJA
 2. odbywa się w dniach: 20.09.2018 – 04.10.2018
 3. dotyczy uczniów technikum z klas II, III i IV
 4. należy uważnie przeczytać regulamin 2018/19 
  (znajdujący się poniżej)
 5. następnie należy pobrać w gabinecie wicedyrektora (p.6) lub wydrukować ze strony szkoły:
  1. formularz zgłoszeniowy
  2. ankietę motywacyjną
 6. następnie należy uważnie wypełnić czytelnie, długopisem oba dokumenty! 
  (niepełnoletnim – potrzebna zgoda rodziców! )
 
STAŻE 2019
INSTYTUCJE REALIZUJĄCE STAŻ:
DRON.EDU
Instytut Lotnictwa
LSAS
WITU
Szczegółowe listy wywieszone są w szkole i na grupie zamkniętej

 

 • INSTRUKCJA DLA STAŻYSTÓW LSAS
 

1. Wszystkie dokumenty muszą być wypełnione DRUKOWANYMI LITERAMI.
2. Druk „Oświadczenie o przebiegu zatrudnienia i kształcenia” – kilka podstawowych zasad:

 • Okres zatrudnienia i kształcenia musi obejmować pełne 5 ostatnich lat, czyli jeśli druk wypełniany jest 17.05.2019, to datą początkową musi być co najmniej 17.05.2014 lub każda inna data wcześniejsza jeśli była ciągłość zatrudnienia/kształcenia.
 • Wypełniamy chronologicznie.
 • Musi być zachowana ciągłość w datach, jednak dopuszczalny jest pewien margines wynoszący 28 dni. Jeśli przerwa w zatrudnieniu/kształceniu jest dłuższa niż 28 dni, wtedy należy wpisać powód przerwy, np. „bezrobotny niezarejestrowany” ,„przerwa wakacyjna” (za przerwę wakacyjną uznajemy okres pomiędzy różnymi szkołami, nie pomiędzy poszczególnymi klasami – to traktujemy jako całość).
 • Trzeba pamiętać o podpisach na 2 i 3 stronie druku.
 • W celu złożenia kompletu dokumentów w Biurze Przepustek, Praktykanci muszą mieć ze sobą wszystkie dokumenty, które wskazali na druku (świadectwa, umowy, legitymacje) – oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. W załączeniu również przykład prawidłowego wypełnienia druku „Oświadczenie o przebiegu zatrudnienia i kształcenia”.

4. Stażyści  kiedy przyjadą do LSAS dopełnić formalności (17.05.2019 grupa lipcowa) muszą mieć także (oprócz wymienionych powyżej) ze sobą:

5. Dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)
6. Wypełnione dokumenty przepustkowe
7. Oryginały dokumentów potwierdzających kształcenie i/lub ewentualne zatrudnienie/kształcenie.

DOKUMENTY dla stażystów LSAS
należy wydrukować i wypełnić

——–
do zabrania ze sobą, oprócz powyższych dokumentów

 • Dokument tożsamości (dowód osobisty/paszport)
 • Oryginały dokumentów potwierdzających kształcenie i/lub ewentualne zatrudnienie/kształcenie.
w przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Rząca – gab. 6

DOKUMENTY NA STAŻ

Umowa o staż między uczniem – szkołą i SIMP .docx

Umowa o staż między uczniem – szkołą i SIMP .pdf

Instrukcja do umowy

Regulamin stażu

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu.
(tylko dla uczniów,  którzy mieszkają w innej miejscowości niż firma, w której odbywa się staż)
(do wniosku należy dołączyć imienne dokumenty poświadczające koszty zgodnie z regulaminem stażu!)

===============================

Uzupełnienie 1

Uzupełnienie 2

Made with ❤ by T9L Developers