Zespół Wsparcia wzw.COVID-19

W związku z zaleceniem niewychodzenia z domu dla osób będących w grupie ryzyka zachorowania na COVID-19, pozbawionych opieki rodziny, znajomych lub sąsiadów –  przy Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy działa Dzielnicowy Zespół „Warszawa Wspiera”. Misją zespołu jest realizacja spraw niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu – zakup leków, produktów spożywczych, wyrzucenie śmieci,  zabezpieczenie paczek żywnościowych itp. Wszyscy […]